Stichting Leren Motiveren

In samenwerking met Stichting Leren Motiveren geef ik trainingen aan docenten en onderwijsprofessionals over het motiveren van hoogbegaafde onderpresteerders. Als trainer van de POP en TOP-training help ik docenten te werken vanuit contact. Daarnaast geef ik informatieve workshops en lezingen over hoogbegaafdheid en executieve functies.

Stichting Leren Motiveren

Stichting Leren Motiveren is een groep enthousiaste mensen uit het onderwijs en een aantal psychologen met grote kennis over onderpresteren. SLM vindt haar oorsprong in een netwerk van scholen dat zich al ruim 20 jaar bezighoudt met onderpresterende leerlingen in het algemeen en hoogbegaafden in het bijzonder. Zij kent deze problematiek van binnenuit en stelt haar hierin opgedane kennis en ervaring beschikbaar aan docenten en ook ouders. De stichting geeft trainingen op middelbare scholen om docenten handvatten te geven om onderpresterende leerlingen te activeren.

De training is voor het onderwijs, door het onderwijs ontwikkeld.

POP- en TOP-training

De POP-training geeft docenten een praktisch handvat om werkelijk contact te maken met de onderpresterende leerling. POP-docenten beheersen praktische vaardigheden, motiverende gesprekstechnieken en specialistische kennis op het gebied van hoogbegaafdheid en onderpresteren. Na de POP-training brengen docenten op de eigen school (hoog)begaafde onderpresteerders in beweging met de POP voor leerlingen. Ook krijgen zij een expertfunctie binnen de school.

De POP-training

 • leert je (hoog)begaafde onderpresteerders te herkennen en in beweging te brengen
 • is praktijkgericht
 • geeft je nieuwe inzichten voor je dagelijkse lespraktijk
 • laat je nog tijdens de cursus oefenen met leerlingen
 • biedt praktische materialen om mee aan de slag te gaan
 • geeft je handvatten om de POP in jouw school te implementeren
 • geeft je inzicht in hoe ouders te informeren over de POP en de leerling
 • update je kennis vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten

TOP-training voor docenten (vervolg POP)
Heb je na het volgen van de POP-training de smaak te pakken?
Wil je weten hoe je hoogbegaafde onderpresteerders in de bovenbouw kunt begeleiden?
Durf je het aan om met (kleine) groepen leerlingen te werken?
Volg dan de TOP-training.

Executieve functies

Tijdens deze praktijkgerichte workshop leer je op een speelse manier meer over welke executieve functies er zijn, wat ze betekenen en hoe je ze kunt ontwikkelen. Je kunt hier aanmelden of nog even doorlezen. 🙂

Tijdens de workshop:

 • leer je door te doen
 • ontwikkel je vaardigheden om in de klas op een natuurlijke manier executieve functies van leerlingen te ontwikkelen en stimuleren
 • verdiep je je dagelijkse lespraktijk
 • oefen je je in het veraangenamen van je eigen lessen en die van je collega’s
 • doe je inzichten op met betrekking tot je eigen executieve functies
 • ontwikkel je als team een kaartspel met pratkische tips en tricks voor dagelijks gebruik op school

Na de workshop:

 • weet je welke executieve functies er zijn en wat ze inhouden
 • heb je de vaardigheid om deze in de klas te stimulieren en ontwikkelen bij leerlingen
 • kun je als team bijdragen aan soepeler verloop van elkaars lessen
 • heb je de beschikking over zelf ontwikkelde materialen met praktische tips en tricks voor dagelijks gebruik

De workshop wordt gegeven door een vo-docent/leer-en gedragsspecialist en een psycholoog.

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglerenmotiveren.nl